średniowieczu

Encyklopedia PWN

stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
w sensie gospodarczym — miejsce handlu w skali lokalnej, w znaczeniu prawnym — instytucja wymiany towarowej;
ośrodek targowy Prusów, wzmiankowany w IX w. (Wulfstan);
wyzwoleńcy, gr. apeleútheroi, łac. liberti,
ludzie, którzy byli niewolnikami, a stawali się wolni;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
termin, którym w średniowieczu określano w Polsce i na Rusi grunty tworzące gospodarstwo rolne — pola uprawne oraz przynależące do nich łąki, pastwiska i lasy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia