średni

Encyklopedia PWN

część Beskidów Zachodnich, → Beskid Makowski.
mat. liczba charakteryzująca w pewien określony sposób n liczb: a1, a2, ... , an, zawarta między najmniejszą i największą z tych liczb;
średnia geometryczna, średnia proporcjonalna,
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
dla liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem (a1 + a2 + ... + an)/n;
dla liczb a1, a2, ... , an, różnych od zera — liczba określona wzorem n/(1/a1 + 1/a2 + ... + 1/an);
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia