śmietka cebulanka

Encyklopedia PWN

śmietkowate, Anthomyidae,
rodzina muchówek z podrzędu Brachycera, niekiedy wyróżniana jako podrodzina muchowatych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia