ślub

Encyklopedia PWN

sumeryjsko-akadyjska nazwa boga zachodniosemickiego ludu Martu (akadyjskie Amurru), Amorytów;
maska
[fr. masque < arab. mashara] Wymowa,
masque,
muz., teatr widowisko powstałe i kultywowane w teatrze dworskim XVI–XVII w., gł. w Anglii, także we Francji i Włoszech;
Mendelejew, Miendielejew, Dmitrij I., ur. 8 II 1834, Tobolsk, zm. 2 II 1907, Petersburg,
chemik rosyjski, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Minc Tadeusz, ur. 4 II 1924, Łódź, zm. 22 II 1992, Warszawa,
reżyser, aktor;
Missiroli Mario, ur. 13 III 1934, Bergamo, zm. 19 V 2014, Turyn,
włoski reżyser, scenograf;
Mniszchówna Maryna, ur. ok. 1588, zm. 1614,
carowa moskiewska, córka Jerzego;
Niewiarowicz Roman, ur. 15 I 1902, Lwów, zm. 22 VII 1972, Warszawa,
aktor, reżyser.
Nowak Józef, ur. 8 IV 1925, Kończyce k. Miechowa, zm. 16 I 1984, Warszawa,
aktor;
nowicjat
[wł. noviziato < łac. novicius ‘nowo przybyły’],
pierwsza faza życia w klasztorze (zwykle od 1 do 2 lat), stanowiąca okres próbny adeptów życia zakonnego przed złożeniem ślubów zakonnych;
Ordon-Sosnowska Władysława, ur. 2 IX 1879, Rembieskie (ówczesny pow. sieradzki), zm. 18 VII 1933, Warszawa,
żona Józefa Sosnowskiego, aktorka;
Orzeszkowa Eliza, z domu Pawłowska, secundo voto Nahorska, ur. 6 VI 1841, Milkowszczyzna, zm. 18 V 1910, Grodno,
pisarka i publicystka, autorka Nad Niemnem.
Pakulnis Maria, ur. 2 VII 1956, Giżycko,
aktorka;
pasjoniści, Klerycy Bosi od Najświętszego Krzyża i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Zgromadzenie Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Congregatio Passionis Domini Nostri Iesu Christi (CP),
katolickie kontemplacyjno-apostolskie zgromadzenie zakonne, założone 1720 we Włoszech (Piemont) przez św. Pawła od Krzyża (P.F. Danei);
Pfeiffer Juliusz, ur. 9 V 1809, Kraków, zm. 22 VI 1866, Krzeszowice,
aktor, reżyser;
Piasecki Wojciech, ur. 1 IV 1803, Grzegorzew k. Łęczycy, zm. 8 I 1837, Warszawa,
aktor;
Pinsel, Pinzel, Pilse, Pilze, Pilznow, Penzel, Jan Jerzy, data ur. nieznana, zm. 1761 lub 1762,
rzeźbiarz, pochodzenia niem. lub czeskiego;
Pokora Wojciech, ur. 2 X 1934, Warszawa, zm. 4 II 2018, tamże,
aktor, reżyser;
w dawnej kuchni pol. nazwa prawie każdej zupy, z wyjątkiem np.: rosołu, żuru, barszczu, kapuśniaku, mających właściwe sobie nazwy;

Słownik języka polskiego PWN

ślub
1. «zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym»
2. zob. ślubowanie.
ślub cywilny «ślub zawarty przed urzędnikiem stanu cywilnego»
ślub konkordatowy «ślub zawierany na mocy konkordatu, jednocześnie cywilny i kościelny»
ślub kościelny «ślub zawarty przed duchownym»
śluby zakonne «uroczyste przyrzeczenie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, składane przez kandydata do zakonu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia