ślub

Encyklopedia PWN

gałąź Giedyminowiczów, dynastia król. zapoczątkowana przez Władysława II Jagiełłę;
Jan II Kazimierz, z dynastii Wazów, ur. 22 III 1609, Kraków, zm. 16 XII 1672, Nevers (Francja),
z dynastii Wazów, król pol. 1648–68, tytularny król szwedzki, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji z Habsburgów, przyrodni brat Władysława IV, mąż Marii Ludwiki.
Jankowska Barbara, ur. 17 III 1933, Warszawa, zm. 16 III 2012, tamże,
scenograf;
Jarocki Jerzy, ur. 11 V 1929, Warszawa, zm. 10 X 2012, tamże,
reżyser teatralny.
Jarzyna Grzegorz, ur. 4 II 1968, Chorzów,
reżyser teatr.;
jezuici, Towarzystwo Jezusowe (TJ), Societas Iesu (SI, SJ),
katolicki męski zakon kleryków regularnych, założony 1534 przez świętego I. Loyolę w Paryżu, 1540 zatwierdzony przez papieża Pawła III.
termin, którym obecnie określa się politykę oświeconego absolutyzmu wobec Kościoła katolickiego w monarchii habsburskiej za panowania Marii Teresy i cesarza Józefa II (wcześniej terminu „józefinizm” używano tylko w odniesieniu do czasów Józefa II); rzadziej stosuje się go w odniesieniu do całokształtu reform Józefa II;
określenie reform adm., kośc., sądowniczych, społ., szkolnych i wojsk., ogłoszonych w Austrii 1780–90 przez ces. Józefa II
Juk-Kowarski Jerzy, ur. 4 XI 1944, Warszawa,
scenograf;
Kaczor Kazimierz, ur. 9 II 1941, Kraków,
aktor;
Kajzar Helmut, ur. 18 VIII 1941, Bielsko, zm. 21 VIII 1982, Wrocław,
reżyser, dramatopisarz, krytyk i teoretyk teatru;
Kaniewska-Forbert Maria ur. 27 V 1911, Kijów, zm. 11 XII 2005, Konstancin-Jeziorna,
aktorka, reżyser;
Katarzyna II, księżna Zofia Augusta Anhalt-Zerbst, ur. 2 V 1729, Szczecin, zm. 17 XI 1796, Carskie Sioło (ob. Puszkin),
cesarzowa rosyjska.
Kelly
[kẹli]
Grace, ur. 12 XI 1929, Filadelfia, zm. 14 IX 1982, Monako,
amer. aktorka filmowa;
Kochanowski Jan, ur. 1530, Sycyna (ziemia radomska), zm. 22 VIII 1584, Lublin,
najwybitniejszy poeta Polski przedrozbiorowej, twórca polskiego języka literackiego.
Kodeks Napoleona, Code Napoléon, Code civil,
francuski kodeks cywilny z 1804, opracowany za konsulatu Napoleona Bonapartego, który wywarł duży, osobisty wpływ na szybkie tempo prac kodyfikacyjnych i niekiedy uczestniczył w tych pracach.
komedia
[gr. kōmōidía < kṓmos ‘pochód związany z obrzędami dionizyjskimi’, aoide ‘pieśń’],
jeden z 2 głównych, obok tragedii, gatunków dramatu, obejmujący utwory, których podstawową właściwością jest komizm;
kongregacja
[łac. congregatio ‘zrzeszenie’, ‘zgromadzenie’]:
Korabow Nikoła, ur. 1928, Russe,
bułgarski reżyser filmowy;
Korycki Michał, ur. 7 IX 1714, Dzitryki (Litwa), zm. 10 III 1784, Mińsk,
poeta łaciński;

Słownik języka polskiego PWN

ślub
1. «zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym»
2. zob. ślubowanie.
ślub cywilny «ślub zawarty przed urzędnikiem stanu cywilnego»
ślub konkordatowy «ślub zawierany na mocy konkordatu, jednocześnie cywilny i kościelny»
ślub kościelny «ślub zawarty przed duchownym»
śluby zakonne «uroczyste przyrzeczenie ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, składane przez kandydata do zakonu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia