śladem

Encyklopedia PWN

Dąbrowski Krzysztof, ur. 25 V 1931, Lublin, zm. 25 XI 1979, Londyn,
archeolog i muzeolog;
historyczny proces ograniczania znaczenia i wpływu chrześcijaństwa w kulturze i życiu społecznym.
Derain
[dörę̣]
André Wymowa, ur. 10 VI 1880, Chatou, zm. 8 IX 1954, Garches,
francuski malarz, grafik, rzeźbiarz i scenograf, przedstawiciel fowizmu.
desaparecidos
[desaparesịdos; hiszp., ‘zaginieni’],
zaginione bez śladu ofiary prześladowań reżimów wojsk. w Ameryce Łacińskiej.
astr. zjawisko okresowego nasilenia widocznych na niebie śladów świetlnych („spadających gwiazd”) związane z rozżarzaniem się większej liczby meteoroidów dostających się do atmosfery ziemskiej.
Deverel-Rimbury kultura
[k. dẹwərəl rı̣mbəri],
archeol. kultura młodszej i późnej epoki brązu, znana z terenów południowej Anglii i Walii;
leśniczówka w woj. pomor., w pow. chojnickim (gmina Chojnice), na Równinie Charzykowskiej, nad jez. Ostrowite.
pasmo górskie w środkowej części Gór Dynarskich, na pograniczu Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji;
stanowisko archeol. w jaskini Diuktaj, położonej nad rzeką o tej samej nazwie, przy jej ujściu do rz. Ałdan w Jakucji (Rosja);
m. w południowej Gruzji, nad Maszawerą (dopływ Chrami);
jez., zachodnia część kompleksu jez. Mamry;
serial polski z lat 1980–2000; reżyseria: J. Łomnicki, scenariusz: J. Janicki i A. Mularczyk.
Domica, słowac. jaskyňa Domica,
jaskinia krasowa w południowo-wschodniej Słowacji, połączona z jaskinią Baradla na Węgrzech;
w. w woj. wielkopol., w pow. międzychodzkim (gmina Międzychód), w Kotlinie Gorzowskiej, na obszarze Puszczy Noteckiej.
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, na Pogórzu Dynowskim, na l. brzegu Sanu, w pobliżu granicy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego;
Dumont d’Urville
[dümą̣ dürwịl]
Jules Sébastien César Wymowa, ur. 23 V 1790, Condé-sur-Noireau (dep. Calvados), zm. 8 V 1842, w pobliżu Meudon k. Wersalu,
żeglarz fr.; jeden z najwybitniejszych badaczy Oceanii, kontradmirał.
Dunikowski Ksawery, ur. 24 XI 1875, Kraków, zm. 26 I 1964, Warszawa,
rzeźbiarz i malarz.
najwyższy masyw w G. Dynarskich, położony w Czarnogórze, pomiędzy dolinami źródłowych potoków Driny: Pivy na południowym zachodzie i Tary na północnym wschodzie;
miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, na skraju Pogórza Dynowskiego, nad Sanem, przy granicy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
zinstytucjonalizowane w III Rzeszy uprowadzenie dzieci, uznanych przez władze niemieckie za „wartościowe rasowo”, w celu ich zgermanizowania; organizowany w czasie II wojny światowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia