śladem

Encyklopedia PWN

cheiloskopia
[gr. cheílos ‘warga’, skopéō ‘oglądam’],
dział kryminalistyki zajmujący się identyfikacją człowieka na podstawie badania śladów ust, tzw. czerwieni wargowej.
Chelly
[szẹli],
Canyon de Chelly,
kanion w USA (stan Arizona), na Wyż. Kolorado, w rezerwacie Indian Navajo;
wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim (gmina Dąbie), na pograniczu Kotliny Kolskiej i Równiny Kłodawskiej, nad Nerem.
stanowisko paleontologiczne w Chinach (prow. Yunnan), na stoku góry Maotian Shan, w pobliżu m. Kunming;
nieorg. związek chloru i wodoru;
kraina historyczna nad dolną Amu-darią, w Uzbekistanie i Turkmenistanie;
Chrapek Jan, ur. 18 VII 1948, Józefin, zm. 18 X 2001, Siekluki k. Białobrzegów (Radomskie),
biskup, michalita;
chromosfera Słońca
[gr. chrṓma ‘barwa’, sphaíra ‘kula’],
warstwa atmosfery Słońca rozciągająca się od wysokości 500 km do ok. 2000 km;
ciałopalenie, kremacja,
obrządek pogrzebowy polegający na rytualnym paleniu zwłok;
Cicha, Dolina, Cicha Dolina Liptowska, Tichá dolina,
największa walna dolina po południowej stronie Tatr, na Słowacji;
Ciencisko, do 1996 Cięcisko,
w. w woj. kujawsko-pomor., w pow. mogileńskim (gmina Strzelno), na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
Circus Maximus
[łac.],
najstarszy i największy cyrk w starożytnym Rzymie, odpowiednik greckiego hipodromu.
Conrad
[kọnräd]
Joseph Wymowa, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, ur. 3 XII 1857, Berdyczów, zm. 3 VIII 1924, Bishopsbourne k. Canterbury,
pisarz angielski, z pochodzenia Polak.
Cooper
[kụ:pər]
James Fenimore Wymowa, ur. 15 IX 1789, Burlington (stan New Jersey), zm. 14 IX 1851, Cooperstown (stan Nowy Jork),
powieściopisarz amerykański;
corpus delicti
[łac., ‘przedmiot przestępstwa’],
pot. dowód rzeczowy przestępstwa, ślad lub przedmiot związany z popełnionym przestępstwem, stanowiący podstawę do wysunięcia wniosków dotyczących czynu i jego sprawcy.
Cranach
[krạ:nach]
Lucas Wymowa (st.), ur. X 1472, Kronach k. Koburga (Frankonia), zm. 16 X 1553, Weimar,
niemiecki malarz i grafik.
Czarnohora, Czornohora, Chornohora,
pasmo górskie w zachodniej Ukrainie, w Beskidach Wschodnich (Karpaty Wschodnie);
Czerwone Wierchy, słowac. Červené vrchy,
masyw górski w głównej grani Tatr Zachodnich, na granicy ze Słowacją, między Przełęczą pod Kondracką Kopą (1863 m) a Przełęczą Tomanową (1686 m), ponad dolinami: Kondratową, Małej Łąki, Kościeliską z jej odgałęzieniami i Cichą;
człowiekowate, hominidy, Hominidae,
jedna z rodzin rzędu ssaków naczelnych, kategoria systematyczna, którą w dawnym ujęciu tworzyły tylko formy Homo sapiens i ich bezpośredni przodkowie, różni od małp człekokształtnych;
najmłodszy okres kenozoiku, będący ostatnim okresem geologicznym historii Ziemi, który rozpoczął się ok. 1,8 mln lat temu (wedługinnych poglądów ok. 2,5 mln lat temu) i trwa do dziś.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ślad
1. «znak pozostawiony na podłożu po przejściu lub przejeździe kogoś lub czegoś»
2. «znaki świadczące o tym, że coś istniało lub działo się»
3. «znikoma ilość czegoś»

• śladowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia