śladem

Encyklopedia PWN

Anyang, Anjang,
m. we wschodnich Chinach, w prow. Henan, na zachodnim skraju Niz. Chińskiej.
Apenin Umbryjsko-Marchijski, Appennino Umbro-Marchigiano, Apenin Umbryjski,
pasmo górskie we Włoszech, północna część Apeninów Środkowych, między doliną Tronto na południu a doliną Metauro na północy;
Apeniny, Appennino, Appennini,
łańcuch górski na Półwyspie Apenińskim, we Włoszech i częściowo San Marino;
apofonia
[gr. apó ‘od’, phōnḗ ‘głos’],
alternacja samogłosek;
Apollonia, Apollōnía,
stanowisko archeol. w Albanii, w prefekturze Fier;
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
obszar z materialnymi pozostałościami dawnej działalności ludzkiej;
wszelkie materialne ślady działania ludzi w przeszłości, umożliwiające rekonstrukcję różnych dziedzin ich bytowania;
Argos, Ạrghos, Árgos,
m. w Grecji, w północno-wschodniej części Peloponezu, w regionie Peloponez.
artefakt
[łac.],
w archeologii każdy przedmiot wykazujący ślady obróbki, inaczej zabytek, wyrób, itp. przeciwstawny przedmiotom naturalnym, zwanym geofaktami;
astrograf
[gr.],
astrokamera,
przyrząd do fotografowania nieba;
astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
sztuka państwa asyryjskiego (II tysiąclecie–612 p.n.e.)
Auschwitz
[uszwıc],
od 2007 Auschwitz-Birkenau Wymowa. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–45),
1940–45 największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu-Brzezince;
Auto de los Reyes Magos
[‘auto o Trzech Królach’],
hiszp. średniow. utwór teatr., prawdopodobnie z końca XII lub pocz. XIII w., odnaleziony w katedrze w Toledo w XVIII w.;
Ayres
[ẹə rz]
Clarence Edwin, ur. 6 V 1891, Lowell (stan Massachusetts), zm. 25 VII 1972, Alamogordo (Nowy Meksyk),
amerykański filozof i ekonomista;
Babi Jar, ukr. Bạbin jar,
wąwóz między osadami Łukianowka i Syriec, obecnie w granicach Kijowa;
Bałaszewicz Julian Aleksander, pseud. hrabia Albert Potocki, ur. 1 VII 1831, Wileńszczyzna, zm. ok. 1877,
agent i prokurator ros. policji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia