śladem

Encyklopedia PWN

traseologia
[fr. trace ‘ślad’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział kryminalistyki zajmujący się badaniem śladów lokomocji, gł. odcisków kół pojazdów.
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Abbeville
[abwịl] Wymowa,
m. w północnej Francji, w Pikardii, w dep. Somme, nad Sommą, 24 km od jej ujścia do cieśn. La Manche.
Adirondack
[ädərọndäk],
Adirondack Mountains,
obszar wyżynno-górski w północno-wschodniej części USA, w stanie Nowy Jork, między rz.: Hudson, Mohawk i Rz. Św. Wawrzyńca,
plac na północny zachód od Akropolu;
Akka, ‘Akkô, arab. Aka,
m. w północno-zachodniej części Izraela, w Okręgu Północnego, nad M. Śródziemnym.
Akropol ateński, Akropolis ateńska,
najsłynniejszy ze wszystkich akropoli greckich, miejsce dawnego kultu Ateny i Posejdona.
alewici, tur. alevi, alewi,
muzułmańskie ugrupowanie religijne wywodzące się z szyizmu, powstałe na przeł. XV i XVI w. w Turcji;
allomnezje
[gr.],
med. objawy zaburzeń psychicznych; rodzaj jakościowych zaburzeń pamięci (paramnezji), w przypadku których treść, odcień emocjonalny lub umiejscowienie w czasie realnych i prawdziwych śladów pamięciowych (wspomnień) ulegają zniekształceniu wskutek działania różnych czynników,
Alpy Australijskie, Australian Alps,
najwyższa część Wielkich G. Wododziałowych i całej Australii;
Alpy Julijskie, słoweń. Julijske Alpe, wł. Alpi Giulie,
część Alp Wschodnich położona w obrębie Południowych Alp Wapiennych na obszarze Słowenii i Włoch, oddzielona od Alp Kamnickich i Karawanek doliną górnej Sawy, a od Alp Karnickich doliną Felli (lewy dopływ Tagliamento);
najstarszy epos gruziński;
anaerobioza
[gr. an- ‘nie’, āḗr ‘powietrze’, bíos ‘życie’],
życie w środowisku niezawierającym wolnego tlenu lub jedynie z jego śladami;
analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
anarchizm
[gr., ‘bezrząd’],
doktryna polityczna i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy publicznej, postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów.
angarska kultura, zw. też kulturą maltańsko-burecką,
archeol. kultura środkowej fazy paleolitu górnego w zachodniej Syberii, występująca ok. 23 tys. lat temu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia