śladem

Encyklopedia PWN

nauka o źródłach historycznych, za które pierwotnie uważano teksty z czasów minionych, obecnie wszelkie ślady działalności ludzkiej;
Żółkiewska Wanda, ur. 10 I 1912, Warszawa, zm. 26 VIII 1989, tamże,
pisarka;
miasto w województwie pomor., w powiecie kartuskim, na Pojezierzu Kaszubskim, nad Radunią, przy ujściu Słupiny.
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia