śladem

Encyklopedia PWN

kredkowy sposób, fr. manière de crayon,
technika graficzna wklęsła trawiona;
m. powiatowe w województwie lubuskim, na skraju Doliny Środkowej Odry i Równiny Torzymskiej, nad Odrą, powyżej ujścia Bobru.
Lermontow Michaił J., ur. 15 X 1814, Moskwa, zm. 27 VII 1841, Piatigorsk,
rosyjski poeta, dramatopisarz, prozaik, wybitny przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego.
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
demogr. określenie koncepcji, a także ideologii i ruchów społecznych nawiązujących do teorii ludnościowej, sformułowanej 1798 (w poprawionej wersji 1803) przez Th.R. Malthusa;
Mars, symbol ♂,
astr. czwarta według oddalenia od Słońca (za Ziemią) planeta Układu Słonecznego;
dział nauki wykorzystujący wiadomości z szeroko pojętej wiedzy med. i pokrewnych nauk przyr. na potrzeby prawa i wymiaru sprawiedliwości; m.s w wielu krajach jest zw. medycyną prawną.
meteor
[gr.],
astr. smuga świetlna pojawiająca się niespodziewanie w dowolnym miejscu nieba i trwająca od ułamka do kilku sekund, będąca śladem przelotu przez atmosferę ziemską meteoroidu (meteoroidy);
miejsca, gdzie okupanci niem. w czasie II wojny światowej (1939–45) dokonywali masowych egzekucji
Mieszko I, z dyn. Piastów, ur. ok. 935(?), zm. 25 V 992,
książę polski, pierwszy historyczny władca Polski.
neolit
[gr. líthos ‘kamień’],
archeol. końcowy okres epoki kamienia poprzedzający epokę brązu;
archeol. kultura neolityczna rozwijająca się od pocz. IV do pocz. II tysiąclecia p.n.e. na terenach południowo-zachodniej Białorusi, południowo-wschodniej Litwy oraz północno-wschodniej Polski;
w. w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim (gmina Trojanów), w Dolinie Środkowej Wisły.
Popielski Bolesław, ur. 3 IV 1907, Lwów, zm. 21 VIII 1997, Wrocław,
lekarz sądowy i seksuolog;
miasto wojewódzkie (województwo wielkopolskie), powiat grodzki, na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, Pojezierza Poznańskiego i Równiny Wrzesińskiej, nad Wartą, u ujścia jej prawych dopływów Cybiny i Głównej oraz lewego dopływu Bogdanki; siedziba powiatu poznańskiego.
przedchrześcijańskie systemy wierzeniowo-rytualne ludów słowiańskich, których zorganizowane postaci zanikły w XII w.
pierwotną religią rodzimej ludności Syberii był szamanizm, niekiedy z elementami animizmu i śladami totemizmu
Tell Brak, Tall Birāk Taḥtanī,
stanowisko archeol. w Syrii;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ślad
1. «znak pozostawiony na podłożu po przejściu lub przejeździe kogoś lub czegoś»
2. «znaki świadczące o tym, że coś istniało lub działo się»
3. «znikoma ilość czegoś»

• śladowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia