śladem

Encyklopedia PWN

Abaszydze Irakli, ur. 29 XI 1909, Choni, zm. I 1992,
gruziński poeta i działacz społeczny;
archeol. kultura późnej epoki brązu (XIII–X w. p.n.e.) charakterystyczna dla terenów leśnostepowych pomiędzy środkowym Dniestrem a środkowym Dnieprem;
Błok Aleksandr A., ur. 28 XI 1880, Petersburg, zm. 7 VIII 1921, tamże,
rosyjski poeta, dramatopisarz i krytyk.
w. w woj. pomor., w pow. starogardzkim (gmina Zblewo), na Pojezierzu Starogardzkim, nad Jez. Borzechowskim Małym;
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
dolina walna w Tatrach Zachodnich; największa (35 km2) i najdłuższa (10 km) w Tatrach Polskich,
chronohoryzont
[gr. chrónos ‘czas’, horízōn, horízontos ‘rozgraniczający’],
geol. charakterystyczna, występująca na znacznym obszarze warstwa skalna będąca śladem krótkotrwałego zjawiska geologicznego, klimatycznego lub kosmicznego.
zespół poglądów filozoficznych i literackich kwestionujący tradycyjne metafizyczne relacje pomiędzy znakiem i oznaczanym pojęciem (także rzeczą), istotą i zjawiskiem, tożsamością i różnicą, tym, co fonetyczne (wynikające z uprzywilejowania mowy) i niefonetyczne;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
dziedzina budownictwa obejmująca wszelkiego rodzaju budynki i konstrukcje inżynieryjne wykonane z drewna, wyróżniająca się specyficznym charakterem tworzywa, odrębnymi metodami technologii, systemem konstrukcji i formą artystyczną.
m. w północno-wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, nad jez. Breiter Luzien, na wschód od m. Neustrelitz.
lud germański;
heliograf
[gr.],
astr.:
Jakucja, ros. Jakụtija, jakuckie Sacha, Republika Jakucka, ros. Riespublika Sacha, jakuckie Sacha Respublikata,
republika w azjat. części Rosji, w Syberii Wschodniej, nad M. Łaptiewów i M. Wschodniosyberyjskim;
dwie krótkie samogłoski w języku prasłow., jedna bardziej przednia (tzw. j. miękki), druga bardziej tylna (tzw. j. twardy);
Kochanowski Jan, ur. 1530, Sycyna (ziemia radomska), zm. 22 VIII 1584, Lublin,
najwybitniejszy poeta Polski przedrozbiorowej, twórca polskiego języka literackiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia