śladem

Encyklopedia PWN

biol. zdolność zwierząt i człowieka do przechowywania w sieciach komórek nerwowych ośrodków mózgu informacji i wykorzystywania ich do aktualnych i planowanych działań.
tropy kopalne, skamieniałości śladowe,
kopalne ślady działalności życiowej organizmów, przedmiot badań ichnologii
ichnologia
[gr. íchnos ‘ślad’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
geol. nauka z pogranicza sedymentologii i paleontologii badająca skamieniałości śladowe, czyli ślady różnych czynności życiowych zwierząt (np. pełzania, żerowania), zachowane w osadach i skałach osadowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia