śladem

Encyklopedia PWN

prawo w dawnej Polsce (do XV w.) obowiązek opola lub wsi ścigania zbiegłego przestępcy aż do granicy sąsiedniej wsi.
w. w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim (gmina Brochów), w Kotlinie Warszawskiej, na l. brzegu Wisły, przy północno-zachodniej granicy Kampinoskiego Parku Narodowego.
ślad torowy, kilwater,
zawirowania wody pozostawiane za rufą poruszającego się statku wodnego;
bot. przewodząca wiązka, łącząca pierwotny system waskularny (waskularna tkanka) liścia i łodygi.
mat. suma elementów leżących na głównej przekątnej macierzy kwadratowej.
biol. używana często nazwa synonimiczna → engramu, pojęcia dotyczącego kodowania w ośrodkach nerwowych wszelkich informacji.
biol. zdolność zwierząt i człowieka do przechowywania w sieciach komórek nerwowych ośrodków mózgu informacji i wykorzystywania ich do aktualnych i planowanych działań.
tropy kopalne, skamieniałości śladowe,
kopalne ślady działalności życiowej organizmów, przedmiot badań ichnologii
ichnologia
[gr. íchnos ‘ślad’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
geol. nauka z pogranicza sedymentologii i paleontologii badająca skamieniałości śladowe, czyli ślady różnych czynności życiowych zwierząt (np. pełzania, żerowania), zachowane w osadach i skałach osadowych;
Germanie, Germanowie,
grupa ludów indoeuropejskich;
Gogh
[choch]
Vincent (Willem) van Wymowa, ur. 30 III 1853, Groot Zundert, zm. 29 VII 1890, Auvers-sur-Oise,
malarz holenderski, autor Słoneczników.
hieroglify
[gr.],
geol. wypukłe nierówności o charakterystycznych, często złożonych kształtach, występujące na dolnych powierzchniach warstw skał osadowych;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
land art, sztuka ziemi,
kierunek w sztuce XX w., zainicjowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60;
miejsca więzienia i odosobnienia, pracy niewolniczej i masowej zagłady, organizowane przez władze hitlerowskie 1933–45 na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych;
paintball
[pẹıntbo:l],
gra sport. będąca symulacją bitwy wojsk., przy użyciu broni pneumatycznej;
Szanidar, Shanīdār,
jaskinia w północnym Iraku, w G. Kurdystańskich, w dolinie środkowego biegu rz. Wielki Zab.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ślad
1. «znak pozostawiony na podłożu po przejściu lub przejeździe kogoś lub czegoś»
2. «znaki świadczące o tym, że coś istniało lub działo się»
3. «znikoma ilość czegoś»

• śladowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia