ścisłej

Encyklopedia PWN

organizacja zał. z inicjatywy J.K. Działyńskiego;
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
Popper Sir Karl Raimund Wymowa, ur. 28 VII 1902, Wiedeń, zm. 17 IX 1994, Londyn,
brytyjski filozof, logik i teoretyk nauki, zaliczany do najwybitniejszych filozofów XX w..
park narodowy od 1 I 1955 (jednostka adm. lasów o nazwie TPN 1947, rezerwat ścisły Pyszna 1948), pow. 21 164 ha, w tym pod ścisłą ochroną 12 292 ha (2007);
obszar objęty ochroną 1934 (pow. ok. 1000 ha), 1954 zatwierdzony jako Babiogórski Park Narodowy o pow. 1734 ha, 1997 powiększony do 3392 ha (3232 ha zajmują lasy, 1125 ha jest pod ścisłą ochroną, 2008);
obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha, w tym 1016 ha wód i 15 547 ha lasów (2008), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia