ścierny

Encyklopedia PWN

środek szlifierski zawierający twardy drobnoziarnisty materiał ścierny (korund, węgliki krzemu i boru, kwarc, diament) wtopiony w mieszaninę wosków lub np. parafiny;
peeling
[pị:lıŋ; ang.],
piling,
w kosmetyce czynność polegająca na złuszczaniu i usuwaniu uszkodzonych wierzchnich warstw powierzchni ciała za pomocą preparatów rozluźniających połączenia między częściowo obumarłymi, uszkodzonymi komórkami warstwy naskórka i ułatwiających ich złuszczenie;
technol. obróbka udarowo-ścierna strumieniem piasku kwarcowego;
roln. zabieg stosowany w nasiennictwie, polegający na uszkadzaniu grubej i nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza okrywy nasiennej (tzw. nasiona twarde) w celu ułatwienia kiełkowania;
substancja spajająca ziarniste składniki,
lekki materiał porowaty (gęstość ok. 300 kg/m3), o porach zamkniętych i małej nasiąkliwości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia