ścierny

Encyklopedia PWN

produkty stosowane do usuwania zanieczyszczeń z różnorodnych podłoży (do ś.m. nie zalicza się środków piorących i szamponów);
proces technol., którego celem jest nadanie wytwarzanym produktom wymaganych kształtów (o. ubytkowa, obróbka plastyczna) albo właściwości fiz. i chem. (obróbka cieplna, obróbka cieplno-chemiczna, obróbka cieplno-plastyczna) bądź magnet. (obróbka cieplno-magnetyczna);
obróbka erozyjna ziarnami ściernymi swobodnie zawieszonymi w cieczy i otrzymującymi energię od źródła drgań (powyżej 20 kHz);
geol. skała osadowa składająca się gł z węglanu wapnia (do ok. 70% obj.) i krzemionki;
środek do oczyszczania zębów i dziąseł;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia