ścierny

Encyklopedia PWN

diament
[średniow. łacina diamentum < gr. adámas ‘niepokonany’],
minerał, regularna odmiana alotropowa pierwiastka węgla, najcenniejszy kamień szlachetny;
diatomit
[łac. diatomeae ‘okrzemki’],
krzemionkowa skała osadowa pochodzenia org.,
gładzarka, honownica, osełkownica długoskokowa,
obrabiarka skrawająca (ścierna) do gładzenia;
granaty
[łac. granatus ‘ziarnisty’],
miner. grupa minerałów, krzemiany metali dwu- i trójwartościowych o ogólnym wzorze chem.: [SiO4]3, gdzie M2+= Mg2+, Ca2+, Mn2+ lub Fe2+, zaś R3+ = Al3+, Fe3+ lub Cr3+; krystalizują w układzie regularnym, przeważnie w postaci dwunastościanów rombowych, tworzą też nieprawidłowe ziarna oraz skupienia ziarniste i zbite;
Kaczmarek Jan, ur. 2 II 1920, Pabianice, zm. 18 X 2011, Paryż,
specjalista technologii maszyn;
karbonado
[hiszp. < łac.],
miner. czarna, nieprzezroczysta, odmiana diamentu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia