ścierny

Encyklopedia PWN

bort
[hol.],
miner. drobnokrystaliczna, zanieczyszczona domieszkami, nieprzezroczysta odmiana diamentu;
związek boru z azotem;
związek boru z węglem;
Cap-de-la-Madeleine
[kap dö la madlẹ:n],
część m. Trois-Rivières, w Kanadzie(prow. Quebec), przy ujściu rz. Saint-Maurice do Rz. Św. Wawrzyńca;
ceramiczne materiały z węglika krzemu, ceramiczne materiały karborundowe,
tworzywa ceramiczne, których gł. składnikiem jest węglik krzemu SiC (karborund);
dekontaminacja
[łac.],
dezaktywacja, odkażanie,
usuwanie skażeń promieniotwórczych z powierzchni ciał, z powietrza, wody, zwykle do dopuszczalnego poziomu lub poniżej tego poziomu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia