ścierny

Encyklopedia PWN

sposób obróbki ściernej (obróbka skrawaniem), w którym narzędziem jest ściernica, osełka lub taśma ścierna;
narzędzie ścierne do szlifowania;
miner. odmiana diamentu w postaci mikrokrystalicznych skupień;
oczyszczanie drobnych odlewów przez ich wzajemne ocieranie się podczas ruchu w wolno obracającym się bębnie;
boksyt
[fr.],
ilasta skała osadowa składająca się gł. z wodorotlenków glinu (gibbsytu, boehmitu i diasporu),
związki chemiczne boru z metalami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia