ścierny

Encyklopedia PWN

dogładzanie, gładzenie oscylacyjne, superfinisz
wykańczająca obróbka ścierna umożliwiająca uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) przez usunięcie wierzchołków mikronierówności powstałych w wyniku wcześniejszej obróbki (szlifowaniem, dokładnym toczeniem);
gładzenie, osełkowanie, honowanie,
technol. wykończająca obróbka ścierna, polegająca na wygładzaniu powierzchni przedmiotów (wcześniej obrobionej, najczęściej przez szlifowanie) za pomocą drobnoziarnistych pilników ściernych (osełek) dociskanych sprężyście do obrabianej powierzchni, najczęściej otworów, rzadziej wałków; wykonywane na obrabiarkach zw. gładzarkami;
korund
[łac. < sanskr.],
minerał, tlenek glinu Al2O3;
podstawowa technika wytwarzania części maszyn, urządzeń, przedmiotów użytkowych itp., polegająca na nadawaniu przedmiotowi obrabianemu żądanego kształtu, wymiarów i właściwości warstwy wierzchniej przez usunięcie naddatku obróbkowego za pomocą narzędzia skrawającego (skrawające narzędzia), które naciskając na warstwę skrawaną, powoduje jej ścinanie i przekształcenie w wiór;
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
wieloostrzowe narzędzie skrawające w kształcie pręta o przekroju prostokątnym, trójkątnym, kołowym lub innym, mające na powierzchni drobne ząbki (nacięcia), które skrawają materiał z obrabianej powierzchni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia