ścierny

Encyklopedia PWN

papier powleczony lepiszczem, do którego przyklejone są ziarna materiału ściernego;
narzędzie w postaci kształtki z materiału ściernego spojonego spoiwem;
narzędzia, w których funkcje ostrzy skrawających pełnią ziarna ścierne;
substancje krystaliczne o dużej twardości, małej ścieralności, wysokiej temperaturze topnienia wykorzystywane jako podstawowe składniki materiału narzędzi ściernych, past ściernych i polerskich (obróbka skrawaniem);
obróbka skrawaniem za pomocą ziaren materiału ściernego o nieokreślonej liczbie ostrzy i nie dającej się określić geometrii;
obróbka strumieniowo-ścierna, wygładzanie strumieniowo-ścierne,
obróbka ścierna za pomocą luźnych ziarn ściernych kierowanych na obrabianą powierzchnię w strumieniu sprężonego powietrza lub wody o znacznej prędkości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia