ściekowy

Encyklopedia PWN

element uzbrojenia terenu, na ogół podziemny; wchodzi w skład sieci kanalizacyjnej.
zanieczyszczenia mineralne i org. wydzielane ze ścieków podczas ich oczyszczania;
Aubriot
[obrjọ]
Huges, data ur. nieznana, Dijon, zm. 1382,
naczelnik gildii kupców paryskich 1364–81;
budowla stosowana w inżynierii wodnej (budowle wodne, ujęcia wody powierzchniowej, rurociągi hydrotechn., akwedukty) lub inżynierii sanitarnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, kanały ściekowe).
drgalnica, Oscillatoria,
rodzaj sinic z rzędu drgalnicowców (Oscillatoriales);
eugleniny, klejnotki, Euglenophyta,
gromada glonów obejmująca ok. 1000 gat. z 45 rodzajów żyjących gł. w stojących wodach słodkich, słonawych lub ściekowych, najczęściej w małych zbiornikach zanieczyszczonych substancjami org. (np. w wiejskich stawach, kanałach, okresowych kałużach, gdzie często tworzą zakwity) oraz nielicznie w wodach morskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia