ścieżka

Encyklopedia PWN

magnetorezystor
[gr.-łac.],
magnetoopornik,
rezystor o rezystancji zmieniającej się pod wpływem zewn. pola magnet. (magnetooporowe zjawisko);
magnetyczny zapis, rejestracja magnetyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku magnetycznym w celu jej przechowywania i późniejszego, wielokrotnego odczytywania w dowolnej chwili;
jedna z czterech najważniejszych szkół prawnych islamu sunnickiego;
marker
[ang.],
znakująca radiolatarnia;
Matsuo Bashō
[m. baśo:] Wymowa,
właśc. Matsuo Munefusa, ur. 1644, Ueno (prow. Iga, obecnie prefektura Mie), zm. 1694, Naniwa (obecnie część m. Osaka),
japoński poeta, pisarz i krytyk literacki;
Matuzevičius Eugenijus, ur. 24 XII 1917, Uriupinsk, zm. 20 VI 1994, Krinčine k. Wilna,
litew. poeta i krytyk literacki;
Mini Disc
[mı̣ni dısk; ang.],
MD,
urządzenie do magnetooptycznego zapisu (i odczytu) sygnału fonicznego na miniaturowym dysku magnetoopt. (minidysku, dysku MD).
muzułmańskie prawo, szari’at, šarī‘a,
zbiór zasad i przepisów obowiązujących każdego muzułmanina;
Nėris Salomėja, właśc. S. Bačinskaitė-Bučienė, ur. 17 XI 1904, Kiršuose, zm. 7 VII 1945, Kowno,
poetka litew.;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
Paltto Kirsti, ur. 11 II 1947, Utsjoki (pn. Finlandia),
pisarka lapońska, tworząca w językach lapońskim i fińskim;
pasmo górskie na granicy Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich, w Polsce i na Słowacji, między Kotliną Orawsko-Nowotarską na zachodzie i północnym zachodzie, Gorcami na północy, Beskidem Sądeckim na północnym wschodzie a Pogórzem Spisko-Gubałowskim i Magurą Spiską na południu.
elektron. technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych (układów scalonych, tranzystorów, diod i in.), w której wszystkie procesy prowadzące do uzyskania struktur tych przyrządów odbywają się na jednej stronie (powierzchni) płytki, stanowiącej ich podłoże i wykonanej z materiału półprzewodnikowego (półprzewodniki).
wydawnictwo zał. 1990 w Warszawie;
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
radiostacja nadawcza naziemna (nadajnik radiowy) o znanej pozycji nadająca sygnały wykorzystywane w radionawigacji, w tym sygnał identyfikacyjny;
kierunek w sztuce ogrodowej ukształtowany we Włoszech w XV i XVI w.;
późna odmiana barokowego ogrodu, charakterystyczna dla 1. połowy XVIII w.
Roztocze Środkowe, dawniej Roztocze Tomaszowskie,
część Roztocza od doliny Wieprza na zachodzie po poprzeczne obniżenie między Narolem i Lubyczą Królewską na wschodzie;
łow. broń palna strzelająca po potrąceniu drutu lub sznura uruchamiającego spust;

Słownik języka polskiego PWN

ścieżka
1. «wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi lub zwierzęta albo specjalnie przygotowany dla pieszych»
2. «wydzielony fragment nośnika dźwięku, obrazu lub danych»

• ścieżyna • ścieżynka
ścieżka dźwiękowa «dźwięk do filmu, spektaklu, audycji itp. utrwalony na nośniku»
ścieżka rowerowa «specjalnie przygotowana i oznakowana trasa dla rowerzystów»
ścieżka zdrowia «ogólnie dostępna trasa biegowa z przeszkodami i przyrządami do ćwiczeń»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia