ścieżka

Encyklopedia PWN

gramofon cyfrowy, odtwarzacz CD, dyskofon,
urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt kompaktowych za pomocą wiązki promieniowania lasera.
ILS, ang. Instrument Landing System,
lotn. system niskiego podejścia do lądowania;
magnetooptyczny zapis, rejestracja magnetooptyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku (dysku magnetooptycznego);
dział magnetyzmu ziemskiego, nauka zajmująca się badaniem pola magnet. Ziemi w jej przeszłości geologicznej;
płyta gramowidowa, płyta wizyjna, wideopłyta,
nośnik ruchomych obrazów (filmów) i towarzyszącego im dźwięku, przeznaczony do odtwarzania za pomocą gramowidu.
dyscyplina sportowa polegająca na wykonywaniu na planszy ćwiczeń akrobatycznych ze współćwiczącym;
algorytm rozwiązywania — za pomocą komputera — złożonych zadań optymalizacyjnych (optymalizacja), w którym wykorzystuje się zasadę doboru wartości zmiennych (stanowiących rozwiązanie zadania) wzorowaną na procesach doboru naturalnego w żywych organizmach;
APS, ang. Advanced Photo System,
fot. system fot. polegający na tym, że na marginesie błony fot. 35-milimetrowej, na stałe związanej z kasetą, znajduje się ścieżka magnet. rejestrująca dane o zdjęciu; do obróbki błona jest wysuwana z kasety, a po obróbce z powrotem do niej zwijana (podobnie do kopiowania);
Attenborough
[ạ̈tənbərə]
Sir David Frederick, ur. 8 V 1926, Londyn,
brat Richarda, bryt. popularyzator nauk przyrodniczych;
Baumgardten Aleksander, ur. 31 V 1908, Kraków, zm. 29 VI 1980, Katowice,
prozaik i poeta;
Bellona SA, do 2007 Dom Wydawniczy Bellona,
wydawnictwo zał. 1997 w Warszawie;
dolina reglowa w Tatrach Zachodnich, między Sarnią Skałą i Spaleńcem na zachodzie, Długim Giewontem na południu i Upłazem Kalackim i Krokwią na wschodzie;
jedna z wielkich religii uniwersalnych oraz system filozoficzny, który wywodzi się z nauki o charakterze etyczno-soteriologicznym, propagowanej na terenie północnych Indii (Bihar i pogranicze Nepalu) na przełomie VI i V w p.n.e. przez Siddharthę Gautamę (Budda).
Calvino
[kalwịno]
Italo Wymowa, ur. 15 X 1923, Santiago de Las Vegas (Kuba), zm. 15 IX 1985, Siena,
wł. pisarz i dziennikarz.
Chajtow Nikołaj, ur. 15 IX 1919, Jaworowo k. Płowdiwu, zm. 30 VI 2002, Sofia,
pisarz bułgarski;
Chatwin
[czạ̈tuın]
Bruce Charles, ur. 13 V 1940, Sheffield (hrab. Yorkshire), zm. 18 I 1989, Nicea,
ang. pisarz i eseista;
Coen
[kọuən],
filmowcy amer., bracia: Ethan, ur. 21 IX 1957, i Joel, ur. 29 XI 1954;
Coen
[kouən]
Joel, ur. 1954,
brat Ethana, amerykański reżyser filmowy;
przełęcz w Tatrach Zachodnich, między Sarnią Skałą a Suchym Wierchem;
Dhammapada
[palijskie, ‘ścieżka prawdy’],
zbiór 423 buddyjskich sentencji poet. o charakterze etycznym, ułożonych w języku pali;

Słownik języka polskiego PWN

ścieżka
1. «wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi lub zwierzęta albo specjalnie przygotowany dla pieszych»
2. «wydzielony fragment nośnika dźwięku, obrazu lub danych»

• ścieżyna • ścieżynka
ścieżka dźwiękowa «dźwięk do filmu, spektaklu, audycji itp. utrwalony na nośniku»
ścieżka rowerowa «specjalnie przygotowana i oznakowana trasa dla rowerzystów»
ścieżka zdrowia «ogólnie dostępna trasa biegowa z przeszkodami i przyrządami do ćwiczeń»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia