ścieżka

Encyklopedia PWN

ścieżka dźwiękowa, ścieżka foniczna,
odrębny zapis dźwięku na taśmie magnetowidowej (magnetowid) lub taśmie filmowej (dźwięk — Zapisywanie dźwięku);
ścieżka schodzenia, ścieżka podejścia,
lotn. pochyła płaszczyzna, wzdłuż której powinien obniżać się samolot podczas lądowania wg przyrządów; w systemie ILS wyznaczana przez sygnały radiolatarni ś.s.
popularny szlak turyst. w Tatrach Zachodnich, przecinający na wys. 950–1350 m grzbiety regli od Kalatówek po Dolinę Chochołowską;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
magnetowid
[gr.-łac.],
wideomagnetofon, pot. wideo,
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnetycznej (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału wizyjnego (obrazu przetworzonego na sygnał elektryczny) i towarzyszącego mu sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektryczny);
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
dyskietka
[fr. < gr.],
inform. dysk magnetyczny umieszczony w nierozbieralnej prostokątnej osłonie (z tworzywa sztucznego lub papieru);
dzieło film., w którym obrazom (warstwie wizualnej) towarzyszy dźwięk (warstwa akustyczna) odtwarzany synchronicznie z nimi, z nośnika stanowiącego przeważnie integralną część kopii filmowej.
dysk twardy, dysk sztywny, dysk stały,
inform. urządzenie stanowiące zewnętrzną pamięć komputera, w której nośnikiem informacji jest niewymienny dysk magnetyczny.
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
PERT, ang. Program Evaluation and Review Technique,
ekon. metoda oceny i kontroli, stosowana do planowania złożonych projektów, wykonywanych przez wiele podmiotów; realizacja tych projektów z reguły wymaga stosowania licznych działań, wzajemnie między sobą powiązanych;
Szczepanik Jan, ur. 13 VI 1872, Rudniki k. Mościsk, zm. 18 IV 1926, Tarnów,
polski wszechstronny wynalazca, samouk.
tornado
[hiszp.],
trąba powietrzna,
intensywny wir powietrzny (czasami układ wirów) sięgający powierzchni Ziemi, związany z chmurą burzową Cumulonimbus (burza).
metoda opt. zapisywania na taśmie film. dźwięku towarzyszącego filmowi
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
konkurencja jeździecka składająca się z 3 prób rozgrywanych w 3 kolejnych dniach na tym samym koniu: próby w ujeżdżeniu konia, terenowej próby wytrzymałości oraz konkursu skoków przez przeszkody;
inform. struktura danych mająca postać drzewa (mat.), w którym jest wyróżniony jeden wierzchołek, zwany korzeniem;
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
film
[ang.]:
jeden z głównych składników dzieła filmowego, niekiedy też funkcjonujący samodzielnie.

Słownik języka polskiego PWN

ścieżka
1. «wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi lub zwierzęta albo specjalnie przygotowany dla pieszych»
2. «wydzielony fragment nośnika dźwięku, obrazu lub danych»

• ścieżyna • ścieżynka
ścieżka dźwiękowa «dźwięk do filmu, spektaklu, audycji itp. utrwalony na nośniku»
ścieżka rowerowa «specjalnie przygotowana i oznakowana trasa dla rowerzystów»
ścieżka zdrowia «ogólnie dostępna trasa biegowa z przeszkodami i przyrządami do ćwiczeń»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia