ścianami domenowymi

Encyklopedia PWN

obszary jednorodnie namagnesowane do nasycenia;
domeny elektryczne, domeny ferroelektryczne,
niewielkie obszary w ferroelektrykach odznaczające się spontanicznym (samorzutnym) uporządkowaniem dipolowych momentów elektrycznych cząsteczek;
proces indukowania polem magnet. namagnesowania w magnetykach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia