Śląską

Encyklopedia PWN

partia polit., utworzona XII 1918; I 1919 połączyła się z KP Niemiec (KPD), jako jej okręg górnośląski;
odznaczenie polskie;
Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego,
reprezentacja ludności pol. Śląska Cieszyńskiego 1918–20;
w. w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim (gmina Walim), na pograniczu G. Wałbrzyskich i G. Sowich, nad Bystrzycą i Jez. Bystrzyckim;
placówka nauk.-badawcza o statusie stowarzyszenia naukowego,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia