Śląską

Encyklopedia PWN

samoobrona pol. ludności Śląska przed niem. dywersją VIII–IX 1939;
miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Kłodnicą i jej dopływami — Kochłówką i Bytomką oraz źródłowym odcinkiem Rawy (dorzecze Wisły), w centrum GOP.
Biblioteka Śląska w Katowicach,
powstała 1922 jako Biblioteka Sejmu Śląskiego, 1936 przekształcona w Śląską Bibliotekę Publiczną o charakterze ogólnonauk.
miasto w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, na pograniczu Garbu Tarnogórskiego i Równiny Opolskiej, na północnym skraju GOP, w otoczeniu lasów.
ustawa konstytucyjna, uchwalona 15 VII 1920 przez Sejm Ustawodawczy, nadająca Śląskowi autonomię z własnym organem ustawodawczym (Sejm Śląski);
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, w północnej części Obniżenia Otmuchowskiego, nad Budziówką (lewy dopływ Nysy Kłodzkiej) i jej prawym dopływem Potokiem Młynówka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia