Śląską

Encyklopedia PWN

trzykrotne zbrojne wystąpienia polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom, mające na celu włączenie tego regionu w granice powstającego państwa polskiego.
wojny śląskie 1740–63,
wojny między Prusami a Austrią o panowanie nad Śląskiem (austriacka wojna sukcesyjna 1740–48).
zwolennicy utworzenia niepodległego państwa śląskiego;
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, nad Brynicą, w północnej części GOP.
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku; gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21;
miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, w centralnej części GOP.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia