łzawą

Encyklopedia PWN

najwcześniejsza odmiana dramatu mieszcz., powstała we Francji w 1. poł. XVIII w.;
komedia
[gr. kōmōidía < kṓmos ‘pochód związany z obrzędami dionizyjskimi’, aoide ‘pieśń’],
jeden z 2 głównych, obok tragedii, gatunków dramatu, obejmujący utwory, których podstawową właściwością jest komizm;
lit. kierunek umysłowy i literacki w Europie w 2. połowie XVIII w., ukształtowany w opozycji do klasycyzmu;
Chieraskow Michaił M., ur. 5 XI 1733, Perejasław, zm. 9 X 1807, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Czechow Anton P., ur. 29 I 1860, Taganrog, zm. 15 VII 1904, Badenweiler (Niemcy),
rosyjski mistrz krótkiej formy literackiej i dramatu.
Gellert Christian Fürchtegott, ur. 4 VII 1715, Hainichen (Saksonia), zm. 13 XII 1769, Lipsk,
pisarz niemiecki;
La Chaussée
[la szosẹ]
Pierre Claude Nivelle de, ur. 1692, Paryż, zm. 14 III 1754, tamże,
dramatopisarz francuski;
stroczek domowy, stroczek łzawy, grzyb domowy właściwy, Serpula (Merulius) lacrymans,
kosmopolit. gatunek grzyba podstawkowego z rzędu borowikowców,
Terencjusz, Publius Terentius Afer, żył w II w. p.n.e.,
komediopisarz rzymski;

Słownik języka polskiego PWN

łzawy
1. «pełen smutku, żałości»
2. «wywołujący łzy; też ironicznie: ckliwy»

• łzawo • łzawość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia