łukowych

Encyklopedia PWN

stosowana dawniej metoda otrzymywania kwasu azotowego, w której tlenek azotu był uzyskiwany przez syntezę azotu i tlenu podczas przepuszczania powietrza przez łuk elektryczny.
lampa elektr., w której źródłem światła jest łuk elektr. między 2 elektrodami, a także same rozżarzone elektrody;
spawanie, w którym do stopienia obszaru styku służy łuk elektr. wytworzony między elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym lub między 2 elektrodami.
piec łukowy (o grzaniu bezpośrednim), w którym oprócz ciepła łuku elektr. wykorzystuje się ciepło wydzielone wskutek przepływu prądu elektr. przez wsad.
rodzaj grzejnika elektr.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia