łukowe

Encyklopedia PWN

nanoszenie — za pomocą niektórych technologii spawalniczych (spawanie), bądź przez rozpylanie w strumieniu sprężonego powietrza lub gazu ochronnego, warstwy metalu lub stopu (metalizowanie), związków niemetalicznych, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych na podłoże natryskiwanej części, przy czym nakładana warstwa nie jest przetopiona z podłożem, lecz połączona z nim adhezyjnie lub mechanicznie;
zespół elementów i urządzeń w torze kolejowym, pozwalający na przejazd pojazdów szynowych z jednego toru na inny;
Sławianow Nikołaj G., ur. 5 V 1854, Nikolskoje (obwód lipiecki), zm. 17 X 1897, Motowilicha (ob. Perm),
ros. inżynier metalurg, wynalazca;
dział technologii obejmujący procesy łączenia metali i stopów oraz tworzyw sztucznych w wyniku skoncentrowanego doprowadzenia ciepła do miejsca, gdzie ma powstać złącze, i wytworzenie spoiny, zgrzeiny lub lutowiny.
spawanie przy użyciu energii elektr. jako źródła ciepła;
spawanie łukowe elektrodą gołą, w którym łuk elektr. jest osłonięty warstwą topnika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia