łukowe

Encyklopedia PWN

Héroult
[erụ]
Paul-Louis-Toussaint, ur. 1863, zm. 1914,
fr. metalurg, wynalazca i przemysłowiec;
Hopkinson
[họpkınsən]
John, ur. 27 VII 1849, Manchester, zm. 27 VIII 1898, Petite-Dent-de-Veisivi (Szwajcaria),
elektrotechnik brytyjski;
pepesza
[ros. pistolet pulemiot Szpagina],
PPSz-41,
popularna nazwa sowieckiego samoczynnego i samopowtarzalnego pistoletu maszyn. (konstrukcji G. Szpagina), przystosowanego do naboju 7,62 × 25 mm Tokariewa (nabój);
piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się energię elektr.;
rodzaj przekładni, której wszystkie elementy są ciałami stałymi, sztywnymi lub podatnymi;
Sakowicz Ludwik Korwin, ur. ok. 1840, Litwa, zm. 1902, Stambuł,
inżynier budowlany;
spawanie polegające na stapianiu obszaru styku strumieniem plazmy (o temp. ok. 20 tys. °C), wytworzonym w palniku plazmowym;
Thomson
[tọmsən]
Elihu, ur. 29 III 1853, Manchester (W. Brytania), zm. 13 III 1937, Swampscott (stan Massachusetts, USA),
amer. inżynier elektryk, wynalazca i przemysłowiec;
część Pojezierzy Południowobałtyckich, między Pobrzeżem Gdańskim i Doliną Dolnej Wisły na wschodzie a Borami Tucholskimi i Wysoczyzną Polanowską na zachodzie;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

łuk
1. «broń wyrzucająca strzały»
2. «linia biegnąca półkoliście»
3. «półkolisty element konstrukcyjny lub dekoracyjny podparty na obu końcach»
4. «część krzywej (okręgu) łącząca dwa jej punkty»
5. «w zapisie nutowym: znak graficzny w postaci wygiętej linii łączący kilka nut»
6. «w narciarstwie: ewolucja powodująca zmianę kierunku jazdy lub zatrzymanie się»

• łukowy • łukowo • łuczek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia