łukowe

Encyklopedia PWN

mat. kąt równy połowie kąta półpełnego;
wielki płat lub blok skalny, wyrwany z podłoża i przeniesiony na znaczną odległość przez przesuwający się lądolód;
Krzna, Trzna,
rz., lewy dopływ Bugu; płynie przez Polesie Podlaskie i Niz. Południowopodlaską, w woj. lubelskim;
Moissan
[muasạ̃]
Henri Ferdinand Wymowa, ur. 28 IX 1852, Paryż, zm. 20 II 1907, tamże,
fr. chemik i farmaceuta.
Musioł Karol, ur. 30 IX 1944, Bytom,
fizyk;
w. w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim (gmina Łukowa), w południowo-wschodniej części Równiny Biłgorajskiej, w pobliżu ujścia rz. Sopot do Tanwi, na południowo-zachodnim skraju Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
pi, π,
mat. liczba będąca stosunkiem długości okręgu do jego średnicy;
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
mieszkańcy Podlasia od Łukowa i Międzyrzeca Podlaskiego na południu, po dolinę Narwi i Biebrzy na północy;
prazeodym, Pr, praseodymium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 59;
samar, Sm, samarium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 62;
skała osadowa, syderyt ilasty występujący w postaci dużych, owalnych, kulistych lub soczewkowatych konkrecji;
urządzenie do spawania elektr. z własnym źródłem prądu (np. s. łukowa do spawania ręcznego) lub pobierające prąd z sieci.
Szabelski Bolesław, ur. 3 XII 1896, Radoryż k. Łukowa, zm. 27 VIII 1979, Katowice,
kompozytor, organista i pedagog muzyczny.
tytan
[gr.],
Ti, titanium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 22;
żelazostopy, ferrostopy, stopy wstępne żelaza,
stopy żelaza z metalami i niemetalami służące do wprowadzania dodatków stopowych do stali, staliwa i żeliwa, rzadziej do stopów nieżelaznych (np.: żelazowolfram, żelazomolibden, żelazoniob — do wprowadzania odpowiednio wolframu, molibdenu i niobu do stopów);
Amman Othmar Hermann, ur. 26 III 1879, Szafuza, zm. 22 IX 1965, Nowy Jork,
inżynier szwajcarski,
Benardos Nikołaj N., ur. 8 VII 1842, Bernadosowka (gubernia chersońska), zm. 21 IX 1905, Fastów (Ukraina),
inżynier rosyjski;
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.
Fessenden
[fẹsəndən]
Reginald Aubrey, ur. 6 X 1866, Milton (Kanada), zm. 22 VII 1939, Hamilton (Bermudy),
elektrotechnik amerykański;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

łuk
1. «broń wyrzucająca strzały»
2. «linia biegnąca półkoliście»
3. «półkolisty element konstrukcyjny lub dekoracyjny podparty na obu końcach»
4. «część krzywej (okręgu) łącząca dwa jej punkty»
5. «w zapisie nutowym: znak graficzny w postaci wygiętej linii łączący kilka nut»
6. «w narciarstwie: ewolucja powodująca zmianę kierunku jazdy lub zatrzymanie się»

• łukowy • łukowo • łuczek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia