łukowe

Encyklopedia PWN

rodzaj przekładni, której wszystkie elementy są ciałami stałymi, sztywnymi lub podatnymi;
Sakowicz Ludwik Korwin, ur. ok. 1840, Litwa, zm. 1902, Stambuł,
inżynier budowlany;
spawanie polegające na stapianiu obszaru styku strumieniem plazmy (o temp. ok. 20 tys. °C), wytworzonym w palniku plazmowym;
Thomson
[tọmsən]
Elihu, ur. 29 III 1853, Manchester (W. Brytania), zm. 13 III 1937, Swampscott (stan Massachusetts, USA),
amer. inżynier elektryk, wynalazca i przemysłowiec;
część Pojezierzy Południowobałtyckich, między Pobrzeżem Gdańskim i Doliną Dolnej Wisły na wschodzie a Borami Tucholskimi i Wysoczyzną Polanowską na zachodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia