ługiem potasowym

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa wodnego roztworu wodorotlenku potasu (KOH).
ług, ług żrący,
techniczna i potoczna nazwa wodnych roztworów wodorotlenków: potasu — ług potasowy, i sodu — ług sodowy.
potasu wodorotlenek, potaż żrący, KOH,
związek nieorganiczny, biała substancja krystaliczna o gęstości 2,044 g/cm3, temperaturze topnienia 360°C, temperaturze wrzenia 1320°C;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia