łodziowym

Encyklopedia PWN

konformacja
[łac. conformatio ‘ukształtowanie’],
chem. każde z nieskończonej liczby możliwych w przestrzeni rozmieszczeń atomów (lub grup atomów) w cząsteczce związku chem., którego wynikiem jest powstanie stereoizomerów ulegających interkonwersji (wzajemnemu przekształcaniu jednego stereoizomeru w drugi) w wyniku rotacji wokół pojedynczego (lub formalnie pojedynczego) wiązania.
żegl. pozioma konstrukcja zamykająca kadłub statku wodnego i jego nadbudowy (nadbudówka) od góry lub stanowiąca poziomą przegrodę wewnątrz statku, także platforma w konstrukcji statku;
statek powietrzny cięższy od powietrza, aerodyna o napędzie silnikowym;
talia
[wł.],
żegl. używana w żegl. nazwa wielokrążka;
twórczość plast. wikingów;
żegl. mała dźwignica z wysięgnikiem stosowana na statku wodnym do opuszczania i podnoszenia ciężarów;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia