łabędź niemy

Encyklopedia PWN

łabędź niemy, Cygnus olor,
gatunek łabędzia;
łabędź, Cygnus,
rodzaj ptaków z podrodziny gęsi;
równina sandrowa w południowo-zachodniej części Pojezierza Litewskiego, między Pojezierzem Wschodniosuwalskim na północy a Kotliną Biebrzańską na południu oraz pojezierzami Zachodniosuwalskim i Ełckim na zachodzie a Równiną Mereczanki-Kotry na wschodzie (na terytorium Litwy i Białorusi);
jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych, w dorzeczu rzeki Elbląg, w województwie warmińsko-mazurskim, na południowy wschód od Elbląga, na wysokości 0,35 m;
jezioro na Pojezierzu Iławskim, w dorzeczu Liwy, w woj. warmińsko-mazurskim, na północny wschód od Susza, na wys. 91 m, w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego;
dźwięki wydawane przez zwierzęta, będące w większości wytworem aparatu głosowego (wokalizacja) ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia