łańcuchowej

Encyklopedia PWN

leśn. chroniczny stan schorzenia drzewostanu, powodowany przez kolejne działania wielu różnych i związanych ze sobą przyczynowo czynników.
krzywa łańcuchowa, linia sznurowa,
mat. krzywa płaska odpowiadająca swym kształtem łańcuchowi zawieszonemu za końce;
reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
reakcja chem. przebiegająca jako zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian, przy czym produkt przemiany poprzedniej jest substratem jednej lub kilku przemian następnych (łańcuch reakcji);
reakcja łańcuchowa polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction (PCR),
technika laboratoryjna biologii molekularnej pozwalająca na powielanie wybranego odcinka DNA in vitro;
ułamek łańcuchowy, ułamek ciągły,
mat. ułamki postaci, gdzie b0, a1, b1, a2, b2 itd. są dowolnymi liczbami zespolonymi lub rzeczywistymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia