łańcuchowe

Encyklopedia PWN

węglowodory acykliczne (węglowodory łańcuchowe, węglowodory alifatyczne),
węglowodory o cząsteczkach, w których atomy węgla tworzą otwarte łańcuchy (proste lub rozgałęzione);
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
związki alifatyczne, organiczne związki acykliczne, związki łańcuchowe,
węglowodory i ich pochodne o cząsteczkach, w których atomy węgla są połączone ze sobą w otwarte proste (liniowe) lub rozgałęzione łańcuchy.
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
Awierczenko, Awerczenko, Arkadij T., ur. 18 III 1881, Sewastopol, zm. 12 III 1925, Praga,
rosyjski satyryk i publicysta;
Bodenstein
[bọ:dnsztain]
Max Ernst August, ur. 15 VII 1871, Magdeburg, zm. 3 IX 1942, Berlin,
chemik niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia