łańcuchowe

Encyklopedia PWN

genet. proces biosyntezy DNA, w którego wyniku z jednej dwuniciowej cząsteczki DNA powstają 2 cząsteczki DNA identyczne pod względem sekwencji nukleotydów.
fiz. materiały zawierające nuklidy, które w wyniku zderzeń z neutronami mogą ulegać rozszczepieniu z jednoczesną emisją nowych neutronów; w odpowiednich warunkach (masa krytyczna) może w nich przebiegać łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder;
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
Stancu
[stạnku]
Zaharia Wymowa, ur. 7 X 1902, Salcia (okręg Teleorman), zm. 5 XII 1974, Bukareszt,
rumuński pisarz i publicysta;
struktura kryształu, struktura krystaliczna,
rozmieszczenie atomów, jonów lub cząsteczek w komórce elementarnej kryształu (sieć przestrzenna);
Teajtet, Teajtetos, Teaitetos, ur. ok. 410 p.n.e., zm. 368 p.n.e.,
matematyk grecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia