łańcuchowe

Encyklopedia PWN

obrabiarka do ciągnienia drutów, prętów i rur;
odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających organizmy rodzicielskie;
energia jądrowa, energia atomowa,
część energii wiązania jąder atomowych wyzwalająca się w procesach rozszczepienia ciężkich jąder oraz łączenia się (syntezy) jąder lekkich (reakcja jądrowa)
fotoliza
[gr.],
dysocjacja fotochemiczna, fotodysocjacja,
proces, w którym w wyniku absorpcji kwantu światła następuje zerwanie wiązania w cząsteczce, często prowadzące do jej rozkładu na prostsze fragmenty;
Hurwitz Adolf, ur. 26 III 1859, Hildesheim, zm. 18 XI 1919, Zurych,
matematyk niemiecki;
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia