łańcuchowe

Encyklopedia PWN

obrabiarka do drewna służąca do piłowania, w której narzędziem roboczym jest piła.
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
Siemionow Nikołaj N., ur. 15 IV 1896, Saratów, zm. 25 IX 1986,
fizykochemik rosyjski;
Brown
[braun]
Sir Samuel, ur. 1776, Londyn, zm. 15 II 1852, Blackheath k. Londynu,
bryt. wynalazca i budowniczy;
Celtowie, gr. Keltoí, Kéltai, łac. Celtae,
grupa ludów indoeuropejskich;
chinony
[niem. < peruw.],
związki org., cykliczne, nienasycone diketony zawierające charakterystyczny układ wiązań nienasyconych, zw. układem chinoidowym lub grupą chinoidową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia