Łuk

Encyklopedia PWN

łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
mat. zbiór homeomorficzny (homeomorfizm) z odcinkiem z końcami, czyli obraz odcinka przy funkcji (parametryzacja łuku) wzajemnie jednoznacznej i ciągłej w obie strony;
muz.:
sport sprzęt sportowy używany do strzelania w łucznictwie;
sport ewolucja narciarska służąca do zmiany kierunku jazdy i ewentualnie zatrzymania się.
wojsk. broń miotająca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia