ćwiczenia

Encyklopedia PWN

praktyki rel. (medytacja, lektura dzieł ascetyczno-mistycznych zw. czytaniem duchownym, udział w nabożeństwach),
czasopismo nauk.-lit., wyd. 1818 w Warszawie co 6 tygodni;
med. ćwiczenia o charakterze leczn., wchodzące w skład kinezyterapii, obejmującej całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem.
dysponująca dobrą kadrą szkoła podstawowa lub średnia, w której studenci zakładów kształcenia nauczycieli zdobywali praktyczne przygotowanie zawodowe.
Loyola
[lojọla]
Ignacy, Ignacio de Loyola Wymowa, łac. Ignatius de Loyola, właśc. Iñigo López de Racalde Wymowa, święty, ur. 23 X 1491, zamek Loyola, prow. Guipúzcoa (Baskonia), zm. 31 VII 1556, Rzym,
hiszpański teolog, ksiądz, założyciel Towarzystwa Jezusowego.
gimnastyka
[gr.],
ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest kształtowanie prawidłowej postawy i harmonijnego rozwoju fiz. człowieka;
dyscyplina sport. składająca się z 4 konkurencji kobiecych (ćwiczenia wolne, ćwiczenia na równoważni, na poręczach asymetrycznych i skok przez konia wszerz) i 6 męskich (ćwiczenia wolne, ćwiczenia na koniu z łękami, na kółkach, na poręczach, na drążku oraz skok przez konia wzdłuż) rozgrywanych indywidualnie;
dyscyplina sportowa polegająca na wykonywaniu na planszy ćwiczeń akrobatycznych ze współćwiczącym;
Časlavská Věra, ur. 3 V 1942, Praga, zm. 30 VIII 2016, tamże,
gimnastyczka czeska;
Ono Takashi, ur. 26 VII 1931, Akita,
gimnastyk japoński;
ortoptyka
[gr. orthós ‘prosty’, optikḗ ‘nauka o zjawiskach wzrokowych’],
med. dział okulistyki zajmujący się badaniem zaburzeń obustronnego widzenia w zezie i leczeniem ich za pomocą odpowiednich ćwiczeń;
ekspander
[łac. expando ‘rozszerzam’, ‘rozciągam’],
sport przyrząd do ćwiczeń siłowych;
sprzęt do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych;
leczenie ruchem, wykonywanie ćwiczeń fiz. o charakterze leczn. (ćwiczenia rehabilitacyjne);
Łatynina Łarysa, ur. 27 XII 1934, Chersoń,
gimnastyczka ukraińska;
z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych;
Comăneci
[komənẹczi]
Nadia Wymowa, ur. 12 XI 1961, Oneşti,
gimnastyczka rumuńska;
szczególne, charakterystyczne dla wieku dziecięcego zachowania zwierząt;
aerobik
[ang. aerobics < aerobic ‘wymagający powietrza do życia’],
sportsystem ćwiczeń gimnastyczno-tanecznych pobudzających pracę układu krążenia i oddychania, wykonywanych w rytm muzyki (zwykle szybkiej);
dyscyplina sztuki cyrkowej polegająca na wykonywaniu trudnych układów i ćwiczeń gimnastycznych, w których dominują gibkość, równowaga, siła;

Słownik języka polskiego PWN

ćwiczenia aerobowe «ćwiczenia pobudzające pracę serca i płuc przez okres wystarczający do wywołania korzystnych zmian w organizmie»
ćwiczenia izometryczne «ćwiczenia polegające na statycznym napinaniu mięśni bez wykonywania ruchów kończynami»
ćwiczenia rozluźniające «ćwiczenia powodujące rozprostowanie mięśni»
ćwiczenia siłowe «ćwiczenia wyrabiające siłę»
ćwiczenia sprawnościowe «ćwiczenia wyrabiające sprawność ruchową»
ćwiczenia wolne «ćwiczenia gimnastyczne bez przyrządów»
ćwiczenie
1. «czynność wykonywana i powtarzana w celu opanowania jakiejś umiejętności»
2. «krótki tekst do przepisania lub przeczytania, służący jako zadanie szkolne; też: podręcznik zawierający takie teksty»
3. «zajęcia uniwersyteckie»
4. «utwór muzyczny wykonywany dla uzyskania biegłości w grze»

• ćwiczeniowy
ćwiczyć
1. «zaprawiać do czegoś»
2. «doskonalić w czymś»
3. «powtarzać jakąś czynność dla osiągnięcia wprawy»
4. «chłostać»
ćwiczyć się
1. «doskonalić się w czymś przez ćwiczenie»
2. «chłostać samego siebie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia