zrównoważonym

Encyklopedia PWN

stan, w którym na ciało nie działa siła ciężkości (ciężar) ani żadna inna siła zewn. lub działa wyłącznie siła ciężkości, pod której wpływem ciało porusza się swobodnie;
ekol. zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie składników i zasobów przyrody żywej i nieożywionej;
międzynar. federacja organizacji intelektualistów katol., składająca się z 2 gałęzi: studenckiej, zał. 1921 we Fryburgu (Szwajcaria), oraz akademickiej i profesjonalnej, zał. 1947 w Rzymie;
fr. rasa zimnokrwistych koni;
system gospodarowania zrównoważonego ekologicznie, który ogranicza ingerencję człowieka w ekosystem, jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewn., a także umożliwia zachowanie i rozwój wsi oraz rolnictwa jako kategorii społ. i kulturowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia