zrównoważonym

Encyklopedia PWN

Domar
[dọur]
Evsey David, ur. 1914, Łódź, zm. 1 IV 1997, Concord (stan Massachusetts),
ekonomista amerykańskiego, pochodzenia polskiego;
ekon. w kategoriach dochodowości i ryzyka portfel inwestycyjny, który charakteryzuje się najwyższą oczekiwaną stopą przychodu dla danego poziomu ryzyka lub najniższym stopniem ryzyka dla danej oczekiwanej stopy przychodu;
ekon. proces długotrwałego, permanentnego i samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego, dokonującego się z uwzględnieniem ochrony środowiska, powodowany dbałością o sprawiedliwość międzygeneracyjną.
biol. proces ewolucji bez kladogenezy, zachodzący w obrębie jednej, określonej linii rozwojowej;
fiord, fiordyng, fiordzki koń,
zootechn. norweska rasa koni pociągowych typu prymitywnego;
flegmatyk
[gr. phlegmatikós < phlégma ‘śluz’, ‘wilgoć’],
jeden z 4 typów temperamentu wyróżnionych przez Hipokratesa (ponadto choleryk, melancholik, sangwinik);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia