zrównoważonym

Encyklopedia PWN

Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
projektowanie takich produktów i procesów chem., które pozwalają zredukować lub wyeliminować użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych;
Bousoño
[bousọńo]
Carlos, ur. 9 V 1923, Boal (Asturia), zm. 24 X 2015, Madryt,
hiszp. poeta i krytyk literacki;
zasada ustrojowa demokracji, przedstawiona w rozwiniętej formie przez J. Locka i Ch.L. de Montesquieu.
typ lekkiego, eleganckiego konia;
Bobrowski Czesław, ur. 17 II 1904, Sarny, zm. 17 V 1996, Warszawa,
ekonomista, działacz gospodarczy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia