zdaniowa

Encyklopedia PWN

mat. relacja między wielkościami, orzekająca, która z rozważanych wielkości jest większa (lub mniejsza) od drugiej;
zbiór symboli, zastępujących zwłaszcza stałe i zmienne log., stosowanych zamiast wyrażeń mowy potocznej we wzorach logiki formalnej;
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
log. wyrażenie (zawierające zmienne), które po dołączeniu go do funkcji zdaniowej tworzy nowe wyrażenie: zdanie (operator zdaniotwórczy, kwantyfikator), nazwę (operator nazwotwórczy) lub funktor (operator funktorotwórczy).
predykat
[łac.],
log. w tradycyjnym znaczeniu — tyle co orzecznik;
rachunek zdań, logika zdań,
teoria log. rozważająca związki między zdaniami w obrębie zdań złożonych; ...teoria spójników log., ich semantycznych właściwości oraz wszelkich pojęć, które można definiować, odwołując się wyłącznie do postulatów określających sens spójników logicznych;
Schädlich
[szạ̈dlıś]
Hans Joachim, ur. 8 X 1935, Reichenbach,
prozaik niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia