zdaniowa

Encyklopedia PWN

formuła
[łac. formula ‘reguła’, ‘wzorzec’],
log. wyrażenie zawierające zmienne wolne (zmienne logiczne);
nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych
log. zbiór formatorów (słownik) oraz wyprowadzone z niego za pomocą reguł kwalifikacji i konstrukcji zbiory wyrażeń nazwowych i zdaniowych (każdy z tych zbiorów musi być zbiorem obliczalnym).
logika nazw (sylogistyka), której predykaty mają po części sens kwantyfikujący;
log. układ tabelaryczny, na którego podstawie określa się zależność log. wartości funkcji zdaniowych od wartości log. ich argumentów;
niejednolity nurt ang. XVII-wiecznej poezji barok. o tematyce rel. i miłosnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia